Realitní kancelář Miloslav Němec Třebíč prodej nemovitostí domy byty reality Třebíč úvěry koupě nemovitostí realitní činnost Vysočina nemovitosti

Spolupracujeme:

Hypoteční banky
Stavební spořitelny

Prodej RD Třebíč Hladíkova


Dvoubytový dům na dobré adrese pokračování

Prodej 3+1 Třebíč, Družstevní


prodej zajímavého zděného bytu pokračování


1.

Přiznání k dani z převodu nemovitostí podávají fyzické a právnické osoby, které úplatně převádějí vlastnictví k nemovitostem, vyměňují nemovitosti nebo na ně přechází vlastnictví k nemovitostem při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkurzu, vyrovnání, či vydržení nebo ve veřejné dražbě dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a fyzické osoby nebo právnické osoby oprávněné z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitostí darováním. Za nemovitosti jsou pro účely této daně považovány věci nemovité, byty a nebytové prostory. Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, podává každý z manželů samostatně daňové přiznání. V případě podílových spoluvlastníků podává daňové přiznání každý spoluvlastník samostatně.

2.

Daňové přiznání se podává do 30-ti dnů ode dne, v němž je smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo rozhodnutí či jiná listina, kterými příslušný orgán potvrzuje nebo osvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem, doručena poplatníkovi daně, nebo do 30-ti dnů ode dne účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí.

3.

Součástí daňového přiznání je kopie smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitosti platné v den nabytí nemovitosti novým vlastníkem.

4.

Na základě daňového přiznání a podle výsledku vyměřovacího řízení správce daně daň vypočte a vyměří platebním výměrem. Daňová sazba činí 5 % (min. 50,-Kč) a daň je vyčíslena z vyšší částky, kdy je porovnána hodnota ve znaleckém posudku a kupní smlouvě.

5.

Daň je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně.
Aktuální nabídka | Vložit nabídku/poptávku | Hledáme pro klienty | Finanční služby | Poradna | Kontakty
Copyright © 2006 www.realitynemec.cz, created by www.enviro.cz.